Gezondheids- en Geschiktheidsverklaring

Waarom de Gezondheidsverklaring voor iedereen?

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het CBR, draagt er zorg voor, dat iedereen, die de weg op gaat, lichamelijk en geestelijk in staat is, aan het verkeer deel te nemen. De gedachte aan een zo veilig mogelijk verkeer is het uitgangspunt hiervan. 

Zo kunnen we er allemaal van uitgaan, dat iedereen, die een motorvoertuig bestuurt ‘gezond’ is.  

Niemand kan een praktijkexamen reserveren, als er geen Geschiktheidsverklaring is afgegeven door het CBR. Om deze verklaring te krijgen, dient een Gezondheidsverklaring te worden ingevuld door de kandidaat.  Hier kan je de Gezondheidsverklaring invullen.

De Gezondheidsverklaring is een vragenlijst omtrent de lichamelijke en de geestelijke toestand van de kandidaat. Deze beantwoordt de vragen naar waarheid door te antwoorden met ja of met nee.

Iedereen moet dus een Gezondheidsverklaring invullen en afgeven bij het CBR. De Gezondheidsverklaring is drie jaar geldig. Wanneer alle vragen worden beantwoord met nee, geeft het CBR direct de Geschiktheidsverklaring af. De rijschool kan daarna voor jou een Praktijkexamen voor de auto reserveren bij het CBR, het examen voor het B-rijbewijs (Praktijkexamen B). Dit examen doe je natuurlijk pas aan het eind van je auto-rijopleiding.

Introductie

Mensen met Autisme en aanverwante stoornissen hebben vaak één of meerdere vragen van de Gezondheidsverklaring met ja beantwoord. Wanneer dit zo is, moet er een medisch traject worden doorlopen. Dit kan enkele maanden in beslag nemen! Er moet een afspraak worden gemaakt bij een onafhankelijk specialist, die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Wanneer je al direct bij deze geneeskundig onderzoeker (een psychiater) langs bent gegaan voor een onderzoek, kan je de Gezondheidsverklaring direct met zijn rapport meesturen naar het CBR. Dat werkt een stuk sneller. Je moet de Gezondheidsverklaring dan wel in papieren vorm, die is te downloaden via de site van het CBR, indienen.

Op de site van het CBR kan je de lijst vinden met de geneeskundig onderzoekers die door het CBR zijn toegelaten om keuringen te verrichten voor mensen met Autisme.

Je start direct met je rijopleiding. Het is het beste, om aan het begin van je rijopleiding dit medische traject te doorlopen en niet te wachten tot het laatste moment.

De Rijtest is het onderzoek van het CBR dat volgt op het ingediende rapport van de psychiater en de daarbij samengevoegde Gezondheidsverklaring van de kandidaat.

De Geschiktheidsverklaring voor mensen met Autisme.

De Geschiktheidsverklaring is het document, dat het CBR aan jou afgeeft, wanneer het CBR meent, dat jij in staat bent, het praktijkexamen voor het rijbewijs B met goed gevolg af te leggen. Dit wordt vastgesteld na het rijden van een Rijtest. De Geschiktheidsverklaring is ook drie jaar geldig.

De eigen verantwoordelijkheid blijft altijd bestaan.

Zelf ben je verplicht, om niet éénmalig, maar steeds, wanneer je achter het stuur plaatsneemt, jezelf te controleren op je eigen geestelijke en lichamelijke toestand. Bovendien moeten de individuele bestuurders de juiste houding weten aan te nemen, om de veiligheid op de weg voor henzelf en voor de medeweggebruikers zo groot mogelijk te maken. Deze houding wordt mede tijdens de autorij-opleiding van 2RR ontwikkeld. Iedereen, die in een auto stapt, moet niet alleen steeds weer opnieuw de auto controleren op zijn toestand van technische correctheid, hij dient bovendien zichzelf af te vragen, of hij op dat moment lichamelijk en geestelijk wel op een verantwoorde wijze aan het verkeer kan deelnemen. Dit houdt in, dat een houding van toegeeflijkheid en terughoudendheid de basis is van zijn of  haar autorijden.